Brukermanual

Dette er brukermanualen for Geofence. Ordet geofence, på norsk "geo-gjerde", beskriver et virtuelt område som defineres i et geografisk område i virkeligheten.

Produktet Geofence lar deg definere dette området og gir deg muligheten for å motta alarmer hvis Geofence GPS-bokser beveger seg utenfor det virtuelle området.

Geofence skal være det beste og enkleste produktet på markedet for å kunne definere og administrere GPS-enheter i virtuelle geofence.

Når du har mottatt GPS boks er det enkelt å komme i gang og bruke Geofence. For å kommer igang må du gjøre følgende 3 steg:

  1. Installere
  2. Aktivere
  3. Skru geofence på

Under følger instruksjoner for hvordan man utfører disse 3 stegene.

1. Installere

Det er viktig at GPS boksen plasseres med så klar sikt mot himmelen som mulig, men samtidig godt skjult for tyver som kan deaktivere systemet. Dette er viktig fordi GPS boken er avhengig av å motta GPS-signaler fra GPS-sattelitter og å ha kontakt med GSM-nettet. På bil modeller med mer metall i panseret kan plassering under panseret være en dårlig plassering. Mens nyere bilmodeller med mindre metall i panseret kan plassering under panseret fungere utmerket.

GPS boksen kobles enten rett til batteriet på kjøretøyet eller til tenningen slik at den ikke trekker strøm fra batteriet når kjøretøyet ikke er i bruk. Hvis du ikke er komfortabel med å gjøre dette på egenhånd anbefales det at du tar kontakt med ditt lokale verksted hvor fagfolk vet hvordan man kan kobler utstyr til strømmen i kjøretøyet.

Når det røde lyset på GPS boksen blinker får boksen strøm og er klar til bruk.

* Det er viktig å stripse fast løse ledninger slik at det ikke er løse ledninger i kjøretøyet.

2. Aktivere

Når GPS boksen er installert i kjøretøyet, skrudd på og befinner seg under åpen himmel påse følgende:

  1. Boksen har kontakt med GSM-nettet. Det vil si at det grønne lyset på boksen lyser konstant. Når boksen leter etter GSM-nettet blinker det grønne lyset.
  2. Boksen mottar GPS signaler fra GPS-satelitter. Det vil si at det blå lyset lyser konstant. Når boksen leter etter GPS-satelitt signaler blinker det blå lyset.

Når GPS boksen mottar GPS-signaler og er i kontakt med GSM-nettet kan du åpne mobil applikasjonen og logge inn med samme brukernavn og passord som på geofence.no. Har du glemt passord kan du gå inn på https://geofence.no/help og følge instruksjoner for å sette nytt passord. Du trenger ikke logge inn på nytt i mobil applikasjonen hvis du endrer passord på geofence.no.

Når du har logget inn på mobil applikasjonen vil du se et kart med en blå og rund indikator for hvor du og mobiltelefonen befinner seg.

Hvis det er første gang du ser mobil applikasjonen vil du se 2 lister. En over inaktive enheter og en med en demo enhet. Listen inneholder informasjon om hvilket navn som er satt på GPS-enheten, hvor lenge siden enheten sist var i kontakt med systemet og hvor langt unna nåverende posisjon enheten befinner seg. For å aktivere en enhet trykker du på "Aktiver" knappen på for den aktuelle enheten.

Når du har trykket på aktiver knapp vil du få en bekreftelse på at enheten har blitt aktivert. En rød indikator vil dukke opp på kartet over og vil vise hvor kjøretøyet med GPS boksen befinner seg.

3. Skru geofence på

For å skru på geofence for enhetens nåværende posisjon, trykk på enheten i enhetslisten.

Kartet vil da zoome inn på valgt enhet og en fane vil dukke opp over enhets markøren. Trykke på fanen slik at du blir presentert en meny med valg for enheten.

For å sette geofence på trykk på meny valget "Sett geofence PÅ". Mobil applikasjonen tar da kontakt med geofence systemet for å sette geofence på for valgt enhet. Når aktiveringen av geofence er vellykket vil du få en melding om at geofence er skrudd på.

Trykk ok og du vil se kartet igjen. Når du nå ser på kartet skal du se en grønn ring rundt enhets markøren. Den grønne ringen indikerer hvor geofence området er og hvis enheten beveger seg utenfor dette området vil geofence alarm melding sendes ut. Dette området vil være området som enheten regner som aktivt område helt til geofence skrus av og aktiveres i et nytt område. Hvis GPS boksen kobles fra strøm og kobles på igjen utenfor område vil området fortsatt være aktivt og alarm skal sendes.

Du har nå fullført stegene for å komme igang og vil motta alarmer når enheten beveger seg utenfor geofence området. Du kan teste dette for å forsikre deg om at systemet fungerer som det skal.

Når det har gått over 5 minutter siden forrige kontakt med enheten vises geofence ringen som en blå ring.

Når enheten har beveget seg utenfor geofence og alarmen har gått vises en rød ring for geofence område.

Du har da mulighet til å følge hvor enheten befinner seg.

Når enheten beveger seg inn i geofence, slås alarmen av og bekreftelse blir sendt.